Oksijen Tutucu Ürünler

Kazan sistemlerinde problem oluştutabilen en önemli bileşenlerden biri çözünmüş oksijendir.
 
Korozif bir gaz olan ve suyun içerisinde belli bir miktarda çözünmüş halde bulunan oksijen, kontrol altına alınmadığı taktirde sisteme dahil olan tüm metal yüzeylerde, kondens hattında ve buhar kazanlarında korozyona sebep olur. Suyun sıcaklığının artmasıyla oksijen korozyonunun hızı da artar.
 
Kazan sistemlerinde oksijen, suyun mekanik ve kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle giderilir. Suda bulunan oksijenin büyük bir kısmı, iyi çalışan bir degazör yardımı ile giderilirken, kalan kısım ise mutlaka oksijen tutucu kimyasallar ile giderilmelidir.
 
Düşük, orta ve yüksek basınçlı sistemlerin tamamında çözünmüş oksijen kaynaklı korozyon problemleri görülebilir. Oksijenin metal yüzeyler ile elektrokimyasal reaksiyona girerek olumsuz etki yapmasını engellemek için oksijen tutucu kimyasallar kullanılır.

Kazan İçi Birikinti ve Korozyon İnhibitörleri

Buhar kazanlarında oluşan kireç ve kışır, ısı transfer yüzeylerini kaplayarak, yakıt tüketimini artırmaktadır. Kazan borularında oluşan kirecin, yakıt tüketimindeki artışı gösteren tabloyu aşağıda görebilirsiniz.
 

Kışır Kalınlığı (mm)

Yakıt Tüketimi (%)

1

5-8

2

8-10

3

10-15

4

15-25

 
 
Buhar kazanlarında 2 mm kışır kalınlığından sonra yavaş yavaş termal gerilmelerle konstrüksiyon zorlanmakta, aynalar ve borular arasında gevşemeler meydana gelmektedir. Kışır kalınlığı 4 mm’ye ulaştığında metalin kristal yapısı bozulacağından ve sertleşme meydana geleceğinden kazan sistemi güvenilir olmaktan çıkacaktır. Ayrıca kışır sebebi ile boru çeperinin daralması, hacim küçülmesi, verim düşüşü, tahliye pompalarının zorlanması gibi problemler de meydana çıkacaktır.
 
Bütün bu problemlerden kurtulmanın yolu, buhar kazanlarında, eşanjörlerde, boylerlerde kimyasal su şartlandırması uygulanarak kışır oluşumuna engel olmaktır. Kışır oluşmuş sistemlerde mutlaka kimyasal temizlik yapılması gerekir.

Hat Koruyucu Ürünler

Buhar kazanı sistemlerindeki kondens dönüş hatları, kondens suyu içerisindeki karbonik asit nedeniyle korozyona maruz kalmaktadır. Atmosferden doğal yollarla suya geçen karbondioksit gazı veya sıcak kazan suyu içerisinde alkalinite iyonlarının parçalanmasıyla oluşan karbondioksit, kondens hatlarında karbonik aside dönüşmektedir.
 
Karbonik asit kondens dönüş suyunun pH değerinin düşmesine sebep olur ve kondens dönüş hatları boyunca korozyon riski ortaya çıkar. Bu riski ortadan kaldırmak için mutlaka hat koruyucu kimyasallar kullanılarak gerekli su şartlandırması gerçekleştirilmelidir.
 
Buhar - kondens çevriminde oluşabilecek muhtemel karbonik asit korozyonunu engellemek için kullanılan nötralize edici amin ve film yapıcı amin bazlı ürünlerdir.