Birikinti ve Korozyon Önleyiciler

Soğutma sistemlerinde suyun kullanılması, onun yaygın olarak bulunması ve nispeten ucuz olmasının yanı sıra etkili bir ısı soğurma aracı olmasından ileri gelir. Deniz, göl ve akarsu gibi yüzey kaynaklarının yanı sıra kuyulardan elde edilen sular da soğutma sistemlerinde kullanılabilmektedir. Ancak soğutma sistemlerinde kullanılan su, içeriğinde bulunan gazlar, çözünmüş mineraller veya çözünmemiş ancak su içerisinde askıda kalan parçacıklar nedeniyle sistemlerde korozyon, kirlenme, mikrobiyolojik oluşumların tetiklenmesi gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Soğutma sistemlerinde uygulanan kimyasal şartlandırma programları, endüstriyel su şartlandırma sistemleri yönetimi için oldulça önemli faktörlerdir. Soğutma suyu olarak kullanılan sular sistemlerde temel olarak 4 ana soruna yol açmaktadır. Bu sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
  • Korozyon
  • Birikinti (scaling)
  • Bakteriyel kirlenme (fouling)
  • Depozitlenme (askıda katıların çökelmesi)
Bu nedenle kimyasal şartlandırma programları bu problemlerin çözümlerini esas alır. Kimyasal şartlandırmanın seçimi öncesinde yapılması gereken bazı inceleme, test ve kontroller vardır.
 
  • Sistem inceleme raporu Sistemin eğiliminin tespiti (korozyon veya birikinti)
  • Bakteriyel kirlilik riski ve geçmişi
  • Önceki inceleme (inspection) raporları ve mevcut problemler.
 
Bu ana unsurlar ışığında DURANER SU KİMYASALLARI uzman teknik ekibi ile soğutma suyu şartlandırma programı seçerek hedeflenen değerler belirlenir.
 

Biyositler

 
Soğutma sularında en sık karşılaşılan problemlerden biri mikrobiyolojik üremeler ve yosunlaşmadır. Soğutma suyu içerisinde üreyebilen bakteriler hızlı bir şekilde sayılarını artırabilmekte ve soğutma kapasitesinde, debilerde düşüşlere neden olmaktadır. Ayrıca sistem üzerindeki filtrelerin sıklıkla tıkanmasına sebep olarak duruşlara sebebiyet vermektedir.
 
Bu durum işletmelerin maliyetlerini artırmanın yanı sıra planlanmamış duruşlara sebep olarak üretim kayıplarına kadar varan problemler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle sistemlerin çalışma şartlarına uygun, en etkin ve uygun maliyetli ürünler seçilmelidir. DURANER SU KİMYASALLARI geniş ürün yelpazesi ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamakta ve proaktif çözümler üretmektedir.