Membran Koruyucu Antiskalant Ürünler

Membran sistemleri günümüzde ön arıtmayla su hazırlanmasında yaygın şekilde kullanılmaktadır ve yüksek saflıkta su üretiminde en önemli teknolojilerden biri haline gelmiştir. Ancak bu ünitelerde kireç ve birikinti oluşumu ve kirlenme riski yüksektir. Bu nedenle membran teknolojisi sık sık bakım ve duruşlar gerektirmekte ve yüksek işletme maliyeti gibi kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir.
 
Şartlandırma programlarımız özellikle ters osmoz, ultra ve nanofiltrasyon için tasarlanmış olup membran ünitelerinde kireç ve birikinti oluşumu ve kirlenmeye karşı önleyici kontrol sağlamaktadır. Temel amaç bu tesislerin çevre dostu ve ekonomik şartlarda çalıştırılmasını sağlamaktır.
 
Enerjinin verimli kullanımının yanı sıra değerli su kaynaklarının korunmasına da özel bir dikkat gösterilmektedir. DURANER, tesislerde optimum maliyetli bir işletim ve maksimum operasyonel güvenilirlik elde etmek için verimli ve etkili bir şartlandırma konsepti uygulamaktadır.
 
Membran arıtım sistemleri çeşitli endüstri kollarında kullanılmaktadır.
 
 • Yüzey teknolojileri (kesme yağları, işleme yağları, emülsiyonlar, kataforez banyosu, fosfat banyosu, boya, temizleme banyosu)
 • Deniz suyunun desalinasyonu
 • Atık su geri kazanımı
 • Kazan besi suyu hazırlama
 • Biyoteknoloji
 • Proses suyu temini
 • İlaç endüstrisi

Membran Temizlik Ürünleri

Etkili bir ön şartlandırma ters osmoz tesislerinin düzgün çalışması için temel bir gerekliliktir. Ancak, ön şartlandırma membranların performansını azaltan kirlenmelere ve kireç ve birikinti oluşumlarına tamamen engel olamaz. Bu da, üretilen suyun kalitesini azaltırken, sistemin enerji sarfiyatını ciddi şekilde arttırır. Bu performans kaybının temelinde kolloidal ve mikrobiyolojik birikintilerin yanı sıra metal hidroksitlerden kaynaklanan depozit oluşumu da yatmaktadır. Ayrıca CaCO3, CaSO4, SiO2, BaSO4 ve CaF2 birikintileri de ürün suyu verimini azaltır.
 
Bu yüzden membranların düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Özel gereksinimler, doğru temizlik işlemi için ihtiyaca özel tasarlanmış çözümleri gerektirir. DURANER, doğru bir temizleme prosedürü geliştirmek amacıyla çeşitli ön incelemeler gerçekleştirmektedir.
 
 
 • Membran otopsisi
 • Performans testleri
 • Su Analizleri
 • Saflaştırma testleri
 • Depozit analizi
 
Gerekli incelemeler sonrasında uygun temizlik ürünleri ile membran temizliği yapılır.

Biyolojik Kirlilik Önleyiciler

Besleme suyundaki biyolojik, organik ve inorganik kirleticiler membran yüzeyinde birikir. Besleme suyundaki safsızlıkların membran yüzeyinde oluşturduğu birikmelere genel olarak "kirlenme/fouling" denir. Membran yüzeyinde mikroorganizmaların adsorpsiyonuyla oluşan birikimlere ise "biyolojik kirlilik/biofouling" adı verilir. Mikroorganizmaların üstel bir hızla üreyebilmesi ve membran yüzeyini tamamen kaplaması riski nedeniyle biyolojik kirlenme özellikle dikkat edilmesi gereken bir problemdir. Bunun sonucunda sistem verimliliği önemli ölçüde düşer, membranda onarılamaz hasarlar oluşabilir.

Biyolojik kirlenme sürecini etkin bir biçimde önlemek için günlük biyosit ve biyolojik kirlenme kontrol ürünlerinin eklenmesi gereklidir ve tavsiye edilir.